טרנספורמציה לצמיחה מתמדת

ASSAF SHANI

בכל ארגון וחברה קיימים אתגרים ארגוניים ובעיות עסקיות במגוון תחומי הפעילות שלה.
התפיסה הרווחת היא שיש למקד את המשאבים לפתרון הבעיה או האתגר בתחום ספציפי, הנראה לעיני
צוות ההנהלה. כך קורה שהארגון מגייס את רוב המאמצים במטרה לייצר פתרונות ברמה נקודתית.
זאת בזמן שהצורך האמיתי הוא בפתרון רב ממדי ומקיף הנגזר מכלל המערך הארגוני.

למה חשוב לגבש תמונה רחבה על הארגון?
הרחבה או צמיחה של פעילות החברה שלך, תלויה בהבנה רב ממדית שלה.
ככל שהארגון מתבגר וצומח כך גוברת המורכבות הפנימית והצורך בקואורדינציה וגמישות בין כל החלקים.
שינוי ברכיב אחד או אפילו התאמה במבנה הארגוני, לא באמת ישיגו את מטרות התוכנית.
הצלחה משמעותית של ארגון מושפעת מהביצועים המעגליים של כל התחומים בחברה ובקשר
ההרמוני שביניהם.
האתגר גדל כאשר בארגון חסרות פונקציות מטה, והמטריצה הארגונית נשענת על בעלי תפקיד שעובדים
בתוך החברה ולא ממעוף הציפור על כלל החברה.
מה שמוביל להעדר ידע מקצועי רלוונטי, קושי ביצירת פתרונות מדויקים ובזיהוי הזדמנויות, חוסר בניצול משאבים
והעדר זמינות להובלת שינויים רב מימדיים.
אסף שני הוא יועץ עסקי ייחודי, המביא עימו מנסיונו ארגז כלים מגוון בכל מקצועות הארגון והניהול,
ומשלב יכולות יעוץ הוליסטי מהיבטים עסקיים וארגוניים יחד.

1

לשיחת יעוץ מקצועית ומעמיקה בהתאמה לעסק שלכם ב-מ-ת-נ-ה
הכניסו פרטים כאן: