boldusp -קבלו בשאגה את הבידול של מינדי פקשר —

מינדי פקשר

  https://youtu.be/mvTqCCSgUkg קבלו את הסיפור מאחורי פיצוח הבידול של מינדי פקשר': מהרגע שדיברנו הרגשתי שהיא מבינה גדולה בתחום שלה והיא כמו כולם חשבה למה צריך בידול? למה זה חשוב? מה זה ייתן לי? וזו הייתה התשובה שלי אליה: מסרים חדים וממקודים בשיווק בהירות עסקית מאוד גדולה ליזם יצירת טביעת אצבע מותגית שם וסלוגן בחלון הראווה […]